Iklan

Iklan

,

Iklan

Link Download PDF Kumpulan Kitab Kuning Syarah Jauhar Tauhid

9 Feb 2020, 13:35 WIB Ter-Updated 2023-12-04T05:32:40Z
syarah jauhar tauhid link download pdf
Kumpulan kitab Syarah Jauhar Tauhid full PDF. Foto: istimewa.

Dutaislam.com - Kitab tauhid Asy'ari bernama Jauharatut Tauhid karangan Syaikh Abdissalam Al-Laqqani ini memang luar biasa. Syarah-syarahnya bermunculan dan dijadikan acuan ajar menumbuhkan ilmu Tauhid di kalangan umat Islam seluruh dunia hingga saat ini.

Dari sejak ulama' zaman old hingga ulama' zaman now, masih saja bermunculan kitab-kitab yang mensyarah dan menerjemahkan Jauhar Tauhid (Mutiara Tauhid), mulai dari ratusan halaman hingga yang ribuan halaman.

Baca: Kitab Al-Bidayah wan Nihayah Jilid 1 (PDF)

Di bawah ini rata-rata syarah Jauhar Tauhid terdiri atas puluhan hingga ratusan halaman. Ada yang bahkan mencapai ribuan halaman, yakni kitab yang berjudul Umdatul Murid (Jilid 1 = 2302 halaman).

 1. Aunul Murid PDF (عون المريد لشرح جوهر التوحيد)
 2. Bughyatul Murid PDF (بغية المريد لجوهرة التوحيــــد)
 3. Fathul Majid PDF (فتح المجيــــد فى شرح جوهرة التوحيــد)
 4. Hidayatul Murid PDF (هداية المريـــد لجوهرة التوحيد)
 5. Ibnu Amir ala Ithafil Murid PDF (حاشية إبن الأمير على إتحاف المريـــد)
 6. Ithaful Murid PDF (شرح جوهرة التوحيد المسمىَّ إتحاف المريد)
 7. Minhajus Sadid PDF (المنهـــاج السديد فى شرح جوهرة التوحيد)
 8. Mukhtashor Mufid PDF (المختصر المفيد فى شرح جوعرة التوحيد)
 9. Syarah As-Showi PDF (شرح الصاوي على جوهرة التوحيــد)
 10. Ta'liqatul Mufidah PDF (التعليقات المفيدة على منظومتي جوهرة التوحيد وبدء الأمالي) 
 11. Taqribul Ba'id PDF (تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيـــد)
 12. Tuhfatul Murid PDF (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)
 13. Umdatul Murid PDF (عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد)

Di antara judul-judul di atas, ada yang campuran antara Jauhar Tauhid dan Bad'ul Amali, yang bermadzhab Maturidiyyah. Meski berbeda madhzab Tauhid dan Fiqih, kedua kitab itu tetap dalam thariqah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, sebagaimana disebut Mbah Fadhol Senori dalam kitabnya, Kawakibul Lama'ah. [dutaislam.com/ab]

Iklan