Teks Lirik Ya Rasulullah Salamun Alaik (Terbaru dari Al-Munsyidin)
Cari Berita

Advertisement

Teks Lirik Ya Rasulullah Salamun Alaik (Terbaru dari Al-Munsyidin)

Minggu, 10 November 2019
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
ya rasullah salamun alaik lirik
Teks lengkap syiir Ya Rasulullah Salamun Alaik.

Dutaislam.com - Berikut ini adalah teks lirik qshidah shalawat dengan syair yang disebut Ya Rasulullah Salamun Alaik versi baru, yang dibawakan oleh Al-Munsyidin.

ya rasulallah salamun alaik
Teks Ya Rasulallah Salamun Alaik JPEG.


- Ya Rasulullah Salamun 'Alaik Teks Arab dan Latin -


يارسول الله سلام عليك ، يارفيع الشان والدرج
Yâ Rosûlallâh salâmun ‘alaik, yâ rofî’asy-syâni waddaroji
(Wahai utusan Allah, semoga keselamatan tetap padamu, Wahai yang berbudi luhur dan bermartabat tinggi)

عطفة ياجيرة العلم ، ياأهيل الجود والگرم
‘Athfatan yâ jîrotal ‘alami, yâ uhailal jûdi wal karomi
(Rasa kasihmu wahai pemimpin tetangga, Wahai ahli dermawan dan pemurah hati)

نحن جيران بذا الحرم ، حرم الإحسان والحسن
Nahnu jîrônu bidzâl haromi, haromil ihsâni wal hasani
(Kami tetangga di tanah haram ini. Tanah haram tempat berbuat baik dan memberi kebaikan).

نحن من قوم به سگنوا ، وبه من خوفهم امنوا
Nahnu min qoumin bihî sakanû, wa bihî min khoufihim âminû
(Kami dari kaum yang tinggal di tempat itu. Tempat yang mereka merasa aman dari ketakutan).

وبأيات القرآن عنوا ، فاتئد فينا أخا الوهن
Wa bi âyâtil qur-ãni ‘unû, fatta-id fînâ akhôl wahani
(Dengan ayat-ayat Al-Qu’an mereka mendapat inayah. Renungkanlah di hati kita, wahai yang berjiwa lemah).

نعرف البطحا وتعرفنا ، والصفا والبيت يألفنا
Na’riful bath-hâ wa ta’rifunâ, wash-shofâ wal baitu ya,lafunâ
(Kami mengenal padang pasir dan ia mengenal kami, Bukit Shafa dan Baitil-Haram menawan hati kami).

ولنا المعلی وخيف منا ، فاعلمن هذا وکن زکن
Wa lanâl Ma’lâ wa khoifu minâ, fa’laman hâdzâ wakun zakini
(Kami punya Ma’la dan masjid Kha’if di kota Mina. Ketahuilah ini, beradalah dan beribadahlah di sana).

ولنا خير الأنام أب ، وعلي المرتضی حسب
Wa lanâ khoirul anâmi abu, wa ‘Aliyyul murtadlô hasabu
(Kami mempunyai ayah sebaik-baik makhluk. Dan adalah keturunan Ali yang diridhai).

وإلی السبطين ننتسب ، نسبا ما فيه من دخن
Wa ilâs-sibthoini nantasibu, nasabân mâ fîhi min dakhuni
(Kepada kedua cucunya kami berketurunan, Keturunan suci bersih dari kotoran).

گم إمام بعده خلفوا ، منه سادات بذا عرفوا
Kam imâmin ba’dahu kholafû, minhu Sâdâtun bidzâ ‘urifû
(Banyak Imam yang menggantikan sesudahnya, dengan gelar Sayyid mereka dikenal)

وبهذا الوصف قد وصفوا ، من قديم الدهر والزمن
Wa bihâdzâl washfi qod wushifû, min qodîmid-dahri wazzamani
(Dengan gelar itu benar-benar mereka disebut. Dari sepanjang tahun dan zaman).

مثل زين العابدين علی ، وابنه الباقر خير ولی
Mitslu Zainil ‘Âbidîna ‘Alî, wabnihil-Bâqiri khoiri walî
(Seperti Zainal Abidin yakni Ali, dan putranya Baqir itu sebaik-baiknya wali).

والإمام الصادق الحفل ، وعلي ذی العلا اليقن
Wal imâmish-Shôdiqil hafili, wa ‘Aliyyin dzîl ‘ulâl yaqini
(Dan Imam Ja’far Ash-Shodiq yang penuh keberkahan. Dan Ali yang mempunyai ketinggian dan keyakinan)

فهم القوم الذين هدوا ، وبفضل الله قد سعدوا
Fahumul qoumulladzîna hudû, wa bifadl-lillâhi qod sa’idû
(Merekalah kaum yang memperoleh hidayah. Dan dengan karunia Allah mereka benar-benar bahagia).

ولغير الله ما قصدوا ، ومع القران فی قرن
Wa lighoirillâhi mâ qoshodû, wa ma’al qur-ãni fî qoroni
Kepada selain Allah mereka tak bertujuan. Dan beserta Al-Quran mereka berpegangan.

أهل بيت المصطفی الطهر ، هم أمان الأرض فالدکر
Ahlu baitil Mushthofâth-thuhuri, hum amânul ardli faddakiri
(Ahli rumah nabi pilihan yang disucikan. Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah)

شبهوا بالأنجم الزهر ، مثل ماقد جاء فی السنن
Syubbihû bil anjumiz-zuhuri, mitsla mâ qod jâ,a fîs-sunani
(Mereka itu bagaikan bintang gemerlapan. Perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadits Nabi)

و سفين للنجاة إذا ، خفت من طوفان کل أذی
Wa safînun linnajâti idzâ khifta min thûfâni kulli adzâ
(Dan bagaikan bahtera penyelamat ketika engkau takut dari topan badai segala duka)

فانج فيها لاتکون گذا ، واعتصم بالله واستعن
Fanju fîhâ lâ takûnu kadzâ, wa’tashim billâhi wasta’ini
Maka selamatlah engkau di dalamnya tiada khawatir lagi. Dan berpegang teguhlah kepada Allah serta mohonlah pertolongan.

رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم
Robbi fanfa’nâ bibarkatihim wahdinâl husnâ bi hurmatihim
(Ya Allah, dengan barokah mereka, berila kami kemanfaatan. Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan)

وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن
Wa amitnâ fî thorîqotihim, wa mu’âfâtin minal fitani
(Dan wafatkanlah kami di jalan mereka, dan selamat dari segala fitnah)

- Ya Rasulallah Salamun Alaik Latin - 


Ya Rusulullah Salamun alaik
Yaa Rofii'asy-syaani waddaroji
Athfatan yaajirotal alami
Ya uhailal judi wal karomi

Kekasih kita Nabi muhammad
dambaan kita Nabi muhammad
Pemimpin kita Nabi muhammad
Idola kita Nabi muhammad

Ya Rusulullah salaamun alaik
Yaa rofii'asy-syaani waddaroji
Athfatan yaajirotal alami
Ya uhailal judi wal karomi

Sholawat salam salam tetap pada mu
Engkaulah sang nabi penyejuk hatiku
Betapa hasrat ingin bertemu
kami semua selalu rindu
Datanglah wahai sang kekasihku
Hadirlah dalam mimpi indahku

Ya Rusulullah salaamun alaik
Yaa rofii'asy-syaani waddaroji
Athfatan yaajirotal alami
Ya uhailal judi wal karomi

Tauladan kita Nabi Muhammad
Penuntun kita Nabi Muhammad
Junjungan kita Nabi Muhammad
Panutan kita Nabi Muhammad

Ya Rusulullah salaamun alaik
Yaa rofii'asy-syaani waddaroji
Athfatan yaajirotal alami
Ya uhailal judi wal karomi

Allahu rabbi ku mohon do'a
Ampuni salah dan juga dosa
Jadikan kami insan yang mulia
Hati yang iklas serta bertakwa
Kumpulkan kami dan keluarga
Bersama nabi kekal di surga (2x)

Ya Rusulullah salaamun alaik
Yaa rofii'asy-syaani waddaroji
Athfatan yaajirotal alami
Ya uhailal judi wal karomi

Allahuma sholi wa sallim
ala syaidina muhammad (4x)

Robbi ya robbi ya robb
Robbi ya robbi ya robb
Robbi ya robbi ya robb

Robbana atina fiddunya hasanah
wafil akhirothi hasanah
Waqina adza bannar

Amin amin amin ya Allah (3x).


Demikian teks lengkap Ya Rasulallah Salamun Alaik - Ya Rafias Sani wad Daroji. [dutaislam.com/ab]

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB