Lirik Suluk Man Mitslukum Lirosulillah Yantasibu Lengkap- Gus Wahid
Cari Berita

Advertisement

Lirik Suluk Man Mitslukum Lirosulillah Yantasibu Lengkap- Gus Wahid

Duta Islam #07
Selasa, 14 Juli 2020
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
suluk sholawat merdu gus wahid ahbabul  musthofa
Lirik suluk man mitslukum gus wahid. Foto: istimewa

Dutaislam.Com - Untuk menemani hari-hari dengan aktifitas yang padat,  mendengarkan lirik qosidah menjadi pelengkap aktifitas kita, suasana hati akan menjadi tenang, salah satunya shalawat "Man Mitslukum", silahkan simak dibawah ini.

Baca: Lirik Syiir Sholawat Ya Kitabal Ghuyub Terbaru - Az Zahir

ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻜﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻨﺘﺴﺐ … ﻟﻴﺖ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻛﻢ ﻧﺴﺐ

Man mitslukum lirosûlillâhi yantasibu.. Laital mulûku lahâ min jaddikum nasabu.
Wahai ahli bait Rasulullah SAW Sungguh tiada seorangpun raja/penguasa yang bisa menandingi kemuliaan nasabmu.. Dikarenakan keagungan datukmu Baginda Rasulullah SAW

ﻣﺎ ﻟﻠﺴﻼﻃﻴﻦ ﺃﺣﺴﺎﺏ ﺑﺠﺎﻧﺒﻜﻢ … ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺴﺐ

Mâ lissalâthîni ahsâbun bijânibikum.. Hâdzâ huwasy-syaroful ma’rûfu wal hasabu.
Kemuliaan nasab mereka para raja tak berarti dibanding keluhuran nasabmu.. Sungguh inilah kemuliaan dan keutamaan nasab yang sudah terkenal

ﺃﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺖ … ﺑﻪ ﺍﻷﻛﻒ ﻭﻻ ﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻳﺐ

Ashlun huwal jauharul maknûnu mâ la’ibat  bihil akuffu wa lâ hâqot bihir-riyabu.
Baginda Rasulullah SAW bagaikan mutiara indah yang sangat terjaga,, Yang tak tersentuh tangan, dan tiada sedikitpun keraguan maupun kebimbangan ,

ﻣﺮّﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺼﻮﺭ ﻻ ﻋﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ … ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺼﺪﺃ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺼﺪﺃ ﺍﻟﺬﻫﺐ

Marrot ‘alaihi ‘ushûrun lâ ‘idâda lahâ.. Wa laisa yashda-u idz lâ yashda-udz-dzahabu 
Sudah tak terhitung waktu kian berlalu, Namun tak menjadikan mutiara itu rusak maupun berkarat seperti tak berkaratnya,,,emas

ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺔ … ﺇﻻ ﻭﺻﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍلعجم ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ

Khoirun-nabiyyîna lam yudzkar ‘alâ syafatin illâ washolat ‘alaihil ‘ujmu wal ‘arob
Rasulullah SAW adalah sebaik-baik nya para Nabi,, Tiada disebutkan oleh siapapun kecuali orang-orang akan bersholawat padanya

ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﻥ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ … ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺐ

Khoirun-nabiyyîna lam yuqron bihi ahadun wa hâkadzâsy-syamsu lam tuqron bihâsy-syuhubu 
Rasulullah SAW adalah sebaik-baik nya para Nabi,, Tiada seorangpun yang layak disejajarkan disisinya Sebagaimana matahari, tak akan ada bintang-bintang bersinar bersamanya

ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﺮ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ … ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺼﺪّﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ

Khoirun-nabiyyîna lam tuhshor fadlô-iluhu.. Mahmâ tashoddat lahâl asfâru wal kutubu.
Rasulullah SAW adalah sebaik-baik nya para Nabi yang derajat keutamaan nya tak terhitung serta tak kan habis tertulis oleh lembaran buku dan kitab

ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺎﺽ ﺯﻻﻻً ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ … ﺃﺭﻭﻯ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﻭﺟﻮﻑ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻳﻠﺘﻬﺐ

Al-mâ-u fâdlo zulâlân min ashôbi’ihi  arwâl juyûsya wa jauful jaisyi yaltahibu
Air yg sangat jernih itu dapat mengalir deras dari sela-sela jari Baginda Rasulullah SAW , Sehingga para laskar shahabat yang semula haus menjadi segar bugar

ﻭﺍﻟﻈﺒﻲ ﺃﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ … ﻭﺍﻟﺼﺨﺮ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻳﻨﺴﻜﺐ

Wadh-dhobyu aqbala bisy-syakwâ yukhôthibuhu washshokhru qod shôro minhul mâ-u yansakibu
Binatang rusapun menghadap dan mengadukan nasibnya pada Baginda Rasulullah SAW Dan batu yang keras bisa meleleh menjadi air yang mengalir berkat beliau SAW

ﻭﺍﻫﺘﺰﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺟﻼﻻً ﻟﻤﻮﻟﺪﻩ … ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻌﺮﻭﺱ ﻫﺰّﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﺏ

Wahtazzatil ardlu ijlâlân limaulidihi.. Syabîhatan bi’arûsin hazzahâth-thorobu
Bumi ini gemetar dahsyatnya dengan girangnya demi menyambut dan mengagungkan lahirnya Beliau laksana pengantin yang semuanya gegap gempita menyambutnya..

ﻧﺒﻮﺓ ﻣﺎ ﺃﺗﺎﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﺑﺪﺍً … ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺬﺏ

Nubuwwatun mâ atâhâ bâthilun abadân.. Wa lâ tamalakahâ fî hâlatin kadzibun
Beliaulah Nabi Agung yang tak akan pernah melakukan sedikitpun kebatilan maupun kebohongan

ﻧﺒﻮﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻧﺎﻃﻘﺔ … ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺁﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﺠﺐ

Nubuwwatun kulluhâ bishshidqi nâthiqotun bil ‘ad-li qô-imatun âyâtuhâ ‘ajabun
Beliaulah Nabi Agung yang senantiasa benar sabda-sabdanya, selalu adil sikapnya dan selalu dibarengi mukjizat yang mengagumkan

ﻗﺪ ﻃﺎﺭﺩﺗﻬﺎ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ … ﻭﺣﺎﺭﺑﻮﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻠﻬﻢ ﻏﻠﺒﻮﺍ

Qod thôrodat-hâ quroisyun wa hiya qô-imatun wa hârobûhâ wa lâkin kulluhum ghulibbû
Orang-orang kafir Quraisy selalu memusuhinya, namun beliau tetap tegar dan bahkan mereka semua terkalahkan

ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﻟﻘﻪ … ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺸﺮ ﺇﻥ ﻭﺍﻓﺎﻧﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ

Yâ man yakûnu syafai’î ‘inda khôliqihi fî sâ’atil hasyri in wâfâniyath-tholabu
Duhai Baginda Nabi.. Hanya engkaulah semata yang bisa mensyafaatiku kelak di padang Mahsyar.. Semoga aku bisa mendapati hal itu darimu


ﺇﻧﻲ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺄﺑﻨﺎﺀ ﻟﻚ ﺍﻧﺘﺴﺒﻮﺍ … مستشفعا فلعلی ﻣﻨﻚ ﺃﻗﺘﺮﺏ

Innî ilaika bi abnâ-in lakantasabû mustasyfi’ân fala’allâ minka aqtaribu
Dengan berwasilah kepada ahli baitmu Ku memohon agar engkau mensyafaatiku sehingga dekat denganmu

ﺳﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻐﺮّ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻓﺎﻃﻤﺔ … ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺰﻫﺮﺍﺀ ﻳﻨﺘﺴﺐ

Sâdâtunâl ghurru min abnâ-i fâthimatin.. Thûbâ liman kâna lizzahrô-i yantasibu
Merekalah anak-cucu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahro, Para Junjungan kami yang agung nan mulia.. Sungguh sangat beruntung mereka keturunan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahro ’

ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺃﻧﻌﻢ ﺑﻔﺎﻃﻤﺔ … ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻗﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﺴﺐ

Min nasli fâthimatin an’im bifâthimatin min ajli fâthimatin qod syurrifan-nasabu
Sungguh alangkah mulia dan agungnya mereka, Segala keagungan yang mereka raih semata-mata adalah berkatnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahro’ yang mulia..


Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan.
Teks lirik lain silakan simak di rubrik syiir Dutaislam.com. Ada ratusan teks lirik shalawat yang sudah diupload oleh redaksi. [dutaislam.com/ka]

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB