Iklan

Iklan

,

Iklan

Lirik Qosidah Muhammadiyyah Karya Imam Al-Busyiri R.a

Duta Islam #07
23 Mei 2020, 00:46 WIB Ter-Updated 2020-05-22T17:46:12Z
Lirik qosidhah muhammadiyah az zahir
Qosidhah muhammadiyah az zahir Foto: istimewa

Dutaislam.Com - Untuk menemani ibadah di bulan Ramadhan, kamu dapat mendengarkan beberapa shalawat, salah satunya shalawat Qosidah Muhammadiyyah atau shalawat lainnya.

Baca: Lirik Teks Qoshidah Sayyidina Hassan bin Tsabit Al- Anshoriy R.a

هذه القصيدة المحمديه
Qosidah Muhammadiyyah karya Imam Al~Busyiri R.a

ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴـــﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻗــــﺪﻡ

Muhammadun asyroful A’roobi wal ‘Ajami
Muhammadun khoiru man yamsyii ‘alaa qodami
Nabi Muhammad adalah termulia di kalangan bangsa Arab dan ‘Ajam (Non Arab)
Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia, yang berjalan di bumi ini

ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﺎﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺟﺎمعه
ﻣﺤﻤـــــﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜــــﺮﻡ

Muhammadun baasithul ma’ruufi jaami’uhu
Muhammadun shoohibul ihsaani wal karomi 
Nabi Muhammad adalah sosok yang kebaikannya begitu luas secara keseluruhan
Nabi Muhammad lah penghulu kebaikan dan kemuliaan

ﻣﺤﻤــﺪ ﺗﺎﺝ ﺭﺳﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻃﺒــــﺔ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﺻــــــﺎﺩﻕ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻜﻠـــﻢ

Muhammadun taaju ruslillaahi qoothibatan
Muhammadun shoodiqul aqwaali wal kalimi 
Nabi Muhammad adalah mahkota para Rasul dan pemukanya,
Nabi Muhammad selalu jujur dalam ucapan dan perkataannya

ﻣﺤﻤــــــﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺣﺎﻓﻈــﻪ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﻃﻴــﺐ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﻭﺍﻟﺸﻴــــﻢ

Muhammadun tsaabitul miitsaaqi haafidhuhu
Muhammadun thoyyibul akhlaaqi wasy-syiyami
Nabi Muhammad adalah seorang yang konsisten pada janjinya. Nabi Muhammad itu cantik (indah) akhlak dan rupanya

ﻣﺤﻤـــﺪ ﺭُﻭِﻳَﺖ ﺑﺎﻟﻨﻮﺭ ﻃﻴﻨﺘُــــﻪُ
ﻣﺤﻤــــﺪ ﻟﻢ ﻳــــﺰﻝ ﻧــــــﻮﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻘِﺪﻡ

Muhammadun ruwiyat binnuuri thiinatuhu
Muhammadun lam yazal nuuron minal qidami
Nabi Muhammad, tanah semadinya disirami dengan Nur. Nabi Muhammad, dia masih bercahaya, semenjak azali

ﻣﺤﻤــــﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺫﻭ ﺷﺮﻑٍ
ﻣﺤﻤـــــﺪ ﻣﻌــــﺪﻥ ﺍﻹﻧﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜــــــﻢ

Muhammadun haakimun bil ‘ad-li dzuu syarofin
Muhammadun ma’dinul in’aami wal hikami
Nabi Muhammad seorang hakim yang sangat adil serta pemilik kemuliaan,
Nabi Muhammad adalah sumber kenikmatan dan hikmah

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻀـــــﺮ
ﻣﺤﻤــــﺪ ﺧﻴـــﺮ ﺭﺳـــــﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻠﻬـــــﻢ

Muhammadun khoiru kholqillaahi min mudlori
Muhammadun khoiru ruslillaahi kullihimi
Nabi Muhammad adalah semulia-mulia makhluk Allah, dari kaum Mudhar. Nabi Muhammad itulah semulia-mulia Rasul Allah, seluruhnya..

ﻣﺤﻤــــــﺪ ﺩﻳﻨﻪ ﺣـــﻖ ﻧﺪﻳـــﻦ ﺑـــﻪ
ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻣﺠﻤــــﻼً ﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻠــــﻢ

Muhammadun diinuhu haqqun nadiinu bihi
Muhammadun mujmilaan haqqon ‘alaa ‘alimi 
Nabi Muhammad, agamanya adalah kebenaran, yang kita anuti. Nabi Muhammad, adalah kebenaran, sebenar-benarnya

ﻣﺤﻤـــﺪ ﺫﻛـــﺮﻩ ﺭﻭﺡ ﻷﻧﻔﺴﻨــــــــﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﻩ ﻓــــﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣــــﻢ

Muhammadun dzikruhu rouhun li-anfusinaa
Muhammadun syukruhu fardlun ‘alaal umami
Nabi Muhammad, mengingatinya adalah penenang bagi hati kita. Nabi Muhammad, mensyukuri keberadaannya adalah wajib bagi ummat

ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺑﻬﺠﺘﻬـــــــــــﺎ
ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻛﺎﺷــــــﻒ ﺍﻟﻐﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ

Muhammadun ziinatud-dunyaa wa bahjatuhaa
Muhammadun kaasyiful ghummaati wadh-dhulami
Nabi Muhammad adalah penghias dunia dan kemegahannya,
Nabi Muhammad, pelebur bencana dan kegelapan

ﻣﺤﻤــــﺪ ﺳﻴـــــــﺪ ﻃﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻗﺒـــــﻪُ
ﻣﺤﻤــــﺪ ﺻﺎﻏﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤــــــﻦ ﺑﺎﻟﻨﻌـــــﻢ

Muhammadun sayyidun thoobat manaaqibuhu
Muhammadun shooghohur-rohmaan binni’ami
Nabi Muhammad , pemimpin yang suci perbuatannya
Nabi Muhammad, diberikan sebaik-baik nikmat oleh Allah

ﻣﺤﻤــــﺪ ﺻﻔـــﻮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻭﺧﻴﺮﺗـــــﻪ
ﻣﺤﻤــــﺪ ﻃﺎﻫـــــــﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻬـــﻢ

Muhammadun shofwatul baarii wakhiirotuhu
Muhammadun thoohirun min saa-irittuhami
Nabi Muhammad , sebaik-baik makhluk dan pilihanNya. Nabi Muhammad, adalah suci dari
segala penghinaan dan tuduhan jelek

ﻣﺤﻤـــﺪ ﺿﺎﺣــــﻚ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻣﻜﺮﻣــــﻪ
ﻣﺤﻤـــــــــﺪ ﺟـــــــﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻀـــﻢ

Muhammadun dloohikun lidl-dloifi mukrimuhu
Muhammadun jaaruhu wallaahi lam yudlomi
Nabi Muhammad, tersenyum untuk tetamunya, bahkan memuliakan mereka.. Nabi Muhammad , yang dekat dengannya –demi Allah– tidak akan disia-siakan

ﻣﺤﻤــــﺪ ﻃﺎﺑـــــﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴــــﺎ ﺑﺒﻌﺜﺘــــﻪ
ﻣﺤﻤـــــﺪ ﺟـــﺎﺀ ﺑﺎﻵﻳـــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜـــــــﻢ

Muhammadun thoobatid-dunyaa bibi’tsatihi
Muhammadun jaa-a bil aayaati wal hikami
Nabi Muhammad, alangkah indahnya dunia dengan kehadirannya.. Nabi Muhammad, telah datang dengan mukjizat (ayat) dan hikmah-hikmah


ﻣﺤﻤــــﺪ ﻳـــﻮﻡ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻨــــﺎﺱ ﺷﺎﻓﻌﻨــــﺎ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﻧﻮﺭﻩ ﺍﻟﻬــــﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠــــﻢ

Muhammadun yauma ba’tsin-naasi syaafi’unaa
Muhammadun nuuruhul haadii minadh-dholami
Nabi Muhammad, kelak di hari kebangkitan, dialah pemberi syafaat kita (umatnya)
Nabi Muhammad, nurnya ibarat penyuluh hidayah dari kegelapan

ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻠﻪ ﺫﻭ ﻫﻤـــــــــﻢ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﺧﺎﺗـــــــﻢ ﻟﻠﺮﺳﻞ ﻛﻠﻬــــﻢ

Muhammadun qoo-imun lillaahi dzuu-himami 
Muhammadun khootamun lirrusli kullihimi
Nabi Muhammad, tidak putus-putus menghadap Allah dengan penuh harapan,
Nabi Muhammad adalah penutup para Rasul Allah seluruhnya..

ﻣﻮﻻﻱ ﺻﻞ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺑﺪﺍ
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻚ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ

Maulaaya sholli wasallim daa-iman abadaan
‘Alaa habiibika khoiril kholqi kullihimi
Wahai Tuhanku, curahkanlah selalu selawat dan salam, Ke atas kekasihmu sebaik-baik ciptaan seluruhnya..
Teks lirik lain silakan simak di rubrik syiir Dutaislam.com. Ada ratusan teks lirik shalawat yang sudah diupload oleh redaksi. [dutaislam.com/ka]

Iklan