Teks Syiir Ilahi Nas'aluk - Arab, Latin Beserta Artinya Lengkap
Cari Berita

Advertisement

Teks Syiir Ilahi Nas'aluk - Arab, Latin Beserta Artinya Lengkap

Rabu, 18 Desember 2019
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
ilahi nas'aluk ditulis latin dan arab lengkap
Ilahi Nas'aluk Arab. 

Dutaislam.com - Syiir berjudul Ilahi Nas'aluka ini di bawah ini adalah karya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Selengkapnya, silakan simak, lengkap dengan videonya.

إلهی نسألك بالإسم الأعظم وجاه المصطفی فرج علينا
Ilâhî nas-aluk bil ismil a’dhomi wa jâhil Mushthofâ Farrij ‘alainâ
(Ya Ilaahi aku memohon dengan nama-Mu yang Agung, dan dengan kedudukan Nabi pilihan-Mu, lapangkanlah urusan kami semua).

ببسم الله مولاناابتدينا ونحمده علی نعماه فينا
Bibismillâhi Maulânâ-btadainâ wa nahmaduhu ‘alâ na’mâhu fînâ
(Dengan Asma Allah kami memulai. Dan kami bersyukur kepada-Nya atas nikmat nikmat Nya).

توسلنا به فی کل أمر غياث الخلق رب العالمين
Tawassalnâ bihî fî kulli amrin ghiyâtsal kholqi robbal ‘âlamîna
(Kami bertawassul dengannya dalam menghadapi semua urusan. Wahai penolong semua makhluq, Tuhan semesta alam).

وبالأسماء ماوردت بنص  ومافی الغيب محزونا مصونا
Wa bil asmâ-i mâ warodat binasshin wa mâ fîl ghoibi mahzûnâ mashûnân
(Berkat nama-nama yang tercantum di nash Al-Quran, dan nama nama di ghaib yang terjaga dan tersimpan).

بکل کتاب أنزله تعالی وقرآن شفاللمؤمنين
Bikulli kitâbin anzalahu ta’âlâ  wa qur-âni syifâ lil mu’minîna
(Berkat semua kitab suci yang diturunkan. Dan berkat Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang yang beriman).

بکل طوائف الأملاك ندعوا بما فی غيب ربی اجمعينا
Bikulli thowâ-ifil amlâki nad’û bimâ fî ghoibi robbî ajma’înâ
(Berkat semua para malaikat yang thawaf kami memohon, dan dengan semua makhluq ghaib yang berada di sisi Tuhan).

وبالهادی توسلنا ولذنا  وکل الأنبياء والمرسلين
Wa bil hâdî tawassalnâ wa ludznâ wa kullil anbiyâ-i wal mursalîna
(Berkat Nabi pembawa petunjuk kami bertawassul dan mohon keselamatan. Dan dengan semua para nabi dan semua para utusan).

وألهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وکل التابعينا
Wa âlihim ma’al ash-hâbi jam’ân tawassalnâ wa kullit-tâbi’înâ
(Berkat keluarga mereka, dan para shahabat, dan berkat para pengikut mereka, kami bertawassul).

وبالعلماء بأمرالله طرا  وکل الأولياء والصالحين
Wa bil ‘ulamâ-i bi-amrillâhi thurron wa kullil auliyâ-i was-shôlihîna
(Berkat para ulama yang ta’at kepada perintah perintah Tuhan. Dan berkat para wali juga orang orang yang shaleh).

أخص به الإمام القطب حقا  وجيه الدين تاج العارفين
Akhusshu bihîl imâmal quthbi haqqon wa jîhad-dîni tâjal ‘ârifîna
(Khususnya imamku, wali al-Qutb, yang terang agamanya, mahkota para arif).

رقی فی رتبة التمکين مرقا  وقد جمع الشريعة واليقين
Roqô fî rutbatit-tamkîni marqôn wa qod jama’asy-syarî’ata wal yaqîna
(Dia yang naik ke kedudukan Tamkin, dan yang mengumpulkan dua ilmu: syari'at dan yaqin)

وذکر العيدروس القطب أجلی  عن القلب الصدی للصادقين
Wa dzikrul ‘Aidarûsil~quthbi ajlâ ‘anil qolbish-shodâ lish-shôdiqîna
(Dia adalah Abu Bakar bin Abdillah al-Aydrus, menyebut namanya menjernihkan kotoran hati bagi semua yang yakin).

عفيف الدين محی الدين حقا  له تحکيمنا وبه اقتدينا
‘Afîfiddîni muhyiddîni haqqôn lahu tahkîmunâ wa bihi-qtadainâ
(Ia adalah penjaga dan penghidup agama. Kepadanya aku mengambil hukum, dan kami mengikutinya).

ولاتنس گمال الدين سعدا  عظيم الحال تاج العابدين
Wa lâ tansa kamâlad-dîni sa’dân ‘adhîmal hâli tâjal ‘âbidîna
(Dan tidak lupa dia adalah orang sukses, sempurna agamanya. Agung haal-nya [keadaanya], mahkota para hamba).

بهم ندعو إلی المولی تعالی بغفران يعم الحاضرين
Bihim nad’û ilâl maulâ ta’âlâ bighufrônin ya’ummul hâdlirîna
(Dengan perantara mereka kami berdo’a kepada Allâh ta’ala. Semoga Dia memberi ampunan kepada semua yang hadir).

ولطف شامل ودوام ستر  وغفران لکل المذنبينا
Wa luthfin syâmilin wa dawâmi sitrin wa ghufrônin likullil mudznibînâ
(Memberi kelembutan yang merata dan selalu menutupi. Dan memberi ampunan kepada semua yang berbuat dosa).

ونختمها بتحصين عظيم  بحول الله لايقدر علينا
Wa nakhtimuhâ bitahshîni ‘adhîmin bihaulillâhi lâ yuqdar ‘alainâ
(Kami akhiri dengan benteng yang kokoh. Dengan daya kekuatan Allah yang kami tidak mampu).

وسترالله مسبول علينا  وعين الله ناظرة إلينا
Wa sitrullâhi masbûlun ‘alainâ wa ‘ainullâhi nâdhirotun ilainâ
(Semoga penutup Allâh selalu terpasang untuk kita. Dan pandangan Allâh tertuju kepada kita).

ونختم بالصلاة علی محمد  إمام الکل خير الشافعين
Wa nakhtim bish-sholâti ‘alâ Muhammad imâmil kulli khoirisy-syâfi’îna
(Dan kami akhiri dengan bersholawat kepada Muhammad (saw) Imâm semuanya dan sebaik baik pemberi syafa’at).


Demikianlah teks lengkap Aran dan Latin Ilahi Nas'aluka. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Silakan share! [dutaislam.com/ab]

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB