Teks Syiir Binafsi Ya Afdi - Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad (Arab dan Terjemah)
Cari Berita

Advertisement

Teks Syiir Binafsi Ya Afdi - Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad (Arab dan Terjemah)

Jumat, 15 November 2019
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
teks syiir Binafsi Ya Afdi
Teks syiir Binafsi Ya Afdi.

Dutaislam.com - Berikut ini adalah teks syiir Binafsi Ya Afdi yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Lumayan panjang bila dibaca semua. Selengkapnya, silakan simak, beserta videonya:

بنفسي أفدي خير من وطئ الثری
نبي الهدی بحر الندی سيد الوری
Binafsiya afdî khoiro man wathi-ats-tsarô  nabiyyal hudâ bahron-nadâ sayyidal warô
Kutebuskan jiwaku untuk orang terbaik yang menginjak tanah. Nabi pembawa petunjuk, lautan kemurahan, pemimpin para makhluk.

ختام النبيين الکرام جميعهم
حبيب إله العالمين بلا مرا
Khitâman-nabiyyînal kirômi jamî’ihim  habîba ilâhil ‘âlamîna bilâ mirô
Penutup semua nabi yang mulia. Kekasih Tuhan alam semesta yang tidak sombong diri.

أمين ومأمون علی وحي ربه
وتنزيله القرآن عصمة من قرا
Amînun wa ma,mûnun ‘alâ wahyi robbihi  wa tanzîlihil Qur-âna ‘ishmata man qorô
Nabi yang terpercaya sebagai penerima wahyu Tuhan. Yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai penjaga bagi pembacanya.

أتاه أمين الله جبريل جهرة
وگان لرب العرش يعبد فی حرا
Atâhu amînullâhi jibrîlu jahrotan  wa kâna lirobbil ‘arsyi ya’budu fî hirô
Dia telah didatangi Jibril kepercayaan Allah secara nyata, ketika dia sedang beribadah kepada Tuhannya di gua Hira’

و أسری به الرب العظيم إلی العلا
فسبحان من أسری وبورك من سری
Wa asrô bihir-robbul ‘adhîmu ilâl ‘ulâ  fa subhâna man asrô wa bûrika man sarô
Dia dijalankan oleh Tuhan maha Agung ke tempat tertinggi. Maha Sucu Tuhan yang menjalankan, dan diberkati pula orang yang dijalankan.

إمام له التقديم فى کل حضرة
معظمة مرفوعة القدر والذری
Imâmun lahut-taqdîmu fî kulli hadl-rotin  mu’adhdhomatin marfû’atil qodri wadz-dzurô
Dialah imam yang terdepan dalam setiap pertemuan agung. Tertinggi pangkat dan tertinggi pula kedudukannya.

خليل صفي الله مختار قربه
ورؤيته هذا الحديث گما جری
Kholîlun shofiyyullâhi mukhtâru qurbihi  wa ru,yatihi hâdzâl hadîtsu kamâ jarô
Kekasih dan pilihan Allah yang terpilih ‘tuk dekat dengan Nya. Dan melihat semua peristiwa sebagaimana adanya.

حبيبي رسول الله إنی نزيلکم
علی بابکم أرجو الضيافة والقری
Habîbî Rosûlallâhi innî nazîlukum  ‘alâ bâbikum arjûdl-diyâfata wal qirô
Wahai kekasihku Rosulullah, sesungguhnya aku datang ke tempatmu, berada didepan pintumu, berharap sambutan dan hidangan darimu.

حبيب رسول الله إني عبيدکم
فقير ضعيف لا أطيق تصبرا
Habîbî Rosûlallâhi innî ‘ubaidukum  faqîrun dlo’îfun lâ uthîqu tashobburô
Wahai kekasihku Rosulullah, sesungguhnya aku adalah hamba kecilmu yang miskin dan lemah datang tak kuasa menanggung sabar.

حبيبي رسول الله إني سليلکم
ولي رحم يدري بها کل من دری
Habîbî Rosûlallâhi innî salîlukum  wa lî rohimun yadrî bihâ kullu man darô

حبيبي رسول الله إني قصدتکم
لگشف مهم في مرابعنا طرا
Habîbî Rosûlallâhi innî qoshodtukum  li kasyfi muhimmin fî marôbi’inâ thorô
Wahai kekasihku Rosulullah, sesungguhnya aku datang kepadamu, melaporkan masalah yang selalu timbul ditempat kami.

حبيبي رسول الله قادته فرقة
مضللة ليست لنور الهدی تری
Habîbî Rosûlallâhi qôdathu firqotan  mudlollalatun laisat linûril hudâ tarô
Wahai kekasihku Rosulullah, sesungguhnya kami telah dipimpin kelompok yang sesat, yang tidak lagi mengindahkan cahaya petunjukmu.

حبيبی رسول الله کن شافعا لنا
إلی ربك الرحمن أحسن من بری
Habîbî Rosûlallâhi kun syâfi’ân lanâ  ilâ robbikar-rohmâni ahsana man barô
Wahai kekasihku Rosulullah, berikanlah syafa’at kepada kami. Sampaikan kepada Tuhan ar-Rohman sebaik baik pencipta.

فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا
ويرحمنا إن المعاش تگدرا
Fasalhu lanâ wad’uhu lanâ an yughîtsanâ  wa yarhamanâ innal ma’âsya takaddarô
Mintalah kepada Nya agar membantu kami, dan menyayangi kami, sesungguhnya kehidupan ini amat kotor.

بجذب وقحط قد تمادی وفتنة
وجور ولاة الصق الکل بالعرا
Bijadzbin wa qohthin qod tamâdâ wa fitnatin  wa jauri wulâtin alshoqol kulla bil ‘arô
Kekeringan, kelaparan yang berkepanjangan dan berbagai fitnah, penyelewengan para pemimpin , melanda dimana mana.

فسله تعالی يبدل الجدب والغلا
بخصب ورخص فی المدائن والقری
Fasalhu ta’âlâ yubdilul jadba wal gholâ  bikhishbin wa rukhshin fîl madâ-ini wal qurô
Maka mintalah kepada Nya agar mengganti kekeringan dan harga harga yang mahal, dengan kesuburan dan harga murah..

ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم
ويوقظهم للعدل من سنة الگری
Wa yushlih wulâtal amri ‘inda fasâdihim  wa yûqidhuhum lil ‘ad-li min sinatil karô
Dan agar memperbaiki para pemimpin negara yang berbuat kerusakan. Membangunkan mereka dari tidur untuk menegakkan keadilan.

فيا رب يارحمن شفع نبينا
رسولك فينا واکف من جار واجترا
Fayâ robbu yâ rohmânu syaffi’ nabiyyanâ  rosûlaka fînâ wakfi man jâro wajtarô
Wahai Robbi yang Maha Penyayang, terimalah syafaat Nabi kami. Dialah pesuruh Mu untuk kami, dan hentikanlah semua yang curang dan yang membantah.

ولا تبقنا ياربنا عرضة لهم
وهدف مرامي کل من خان وامتری
Wa lâ tubqinâ yâ robbanâ ‘urdlotan lahum  wa hadfa marômî kulla man khôna wamtarô
Wahai Tuhan, janganlah kau biarkan kami menjadi tujuan bagi mereka dan sasaran harapan setiap pengkhianat dan pembantah.

وخذبنواصينا إلی الحق والهدی
واختم لنا بالخير إن أزمع السری
Wa khudz binawâshînâ ilâl haqqi wal hudâ  wakhtim lanâ bil khoiri in azma’as-surô
Peganglah ubun ubun kami menuju kebenaran dan petunjuk Mu. Dan akhirilah usia kami dengan baik ketika datangnya kematian.

فإنك مولانا وإنك ربنا
وسيدنا والقصد فی کل ماعرا
Fa innaka maulânâ wa innaka Robbunâ  wa sayyidunâ wal qoshdu fî kulli mâ ‘arô
Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami dan pelindung kami, Pengawas kami, juga tujuan kami dalam hadapi semua permasalahan.

وصل علی الروح الحبيب محمد
وسلم وبارك کلما بارق شری
Wa sholli ‘alâr-rûhil habîbi Muhammadin  wa sallim wa bârik kullamâ bâriqun syarô
Limpahkanlah sholawat kepada dia sang jantung hati, kekasihku Muhammad saw. Berikanlah keselamatan dan berkatilah dia selama kilat kilat masih bercahaya.

مع الآل والأصحاب والتابعين ما
جری السيل فی واد وما المزن أمطر
Ma’al ãli wal ash-hâbi wat-tâbi’îna mâ jarôs-sail fî wâdin wa mâl muznu amthorô
Beserta keluarga, para sohabat, dan para pengikutnya. Selama air mengaliri sungai, dan selama mendung menghujani bumi.

وتمت وفاح الحمد لله ختمها
عبيرا ومسکا للوجود معطرا
Wa tammat wafâhal hamdu lillâhi khotmuhâ  ‘abîrôn wa miskân lil wujûdi mu’aththorô
Dan sebagai penutup, teriring ucapan Alhamdulillah, bagai minyak misik pengharum wujud alam semesta.


Demikian teks lirik Binafsi Ya Afdi yang berarti Kutebuskan jiwaku. [dutaislam.com/ab]

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB