Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya Lengkap dengan Artinya
Cari Berita

Advertisement

Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya Lengkap dengan Artinya

Duta Islam #07
Rabu, 09 Oktober 2019
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
qasidah sholawatullahi taghsya
Lirik qasidah sholawatullahi taghsya. Foto: istimewa

DutaIslam.Com - Ini adalah Qosidah Sholawatullahi Taghsya yang bisa dibawakan oleh team rebana maupun sebatas ingin bershalawat kepada Nabi SAW. Berikut adalah lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya lengkap.

- Sholatullah La Taghsya Teks Arab dan Artinya - 


ﺻَﻠﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗـَـــغشى  ﺍ ﺷْﺮَﻑَ ﺍﻟﺮُّﺳْــﻞِ ﺍﻻﻃﺎئب

Sholawaatullohi Taghsyaa - Asyrofar ruslil athoo-ib
Semoga sholawat dari Allah menaungi,sebaik baik para utusan.

ﻭ ﺗـَﻌُــــﻢُّ ﺍﻻﻝَ ﺟَﻤْــــعا  ﻣَﺎ ﺑـَــﺪَﺍ ﻧـُـــﻮْﺭُ ﺍﻟﻜﻮَﺍﻛِﺐْ

Wa ta’ummul aala jam’an - Maa badaa nuurul kawaakib
Juga buat keluarga semuanya, selama cahya bintang bintang gemerlapan.

ﺃﻗـْـﺒَﻞَ ﺍﻟﺴَّـــْﻊﺩُ علينا ﻭَﺍﻟﻬَﻨـَــﺎ ﻣِﻦْ ﻛﻞِّ ﺟَــﺎﻧِﺐْ

Aqbalas sa’du ‘alainaa - Walhanaa min Kulli jaanib
Kebahagiaan di depan kita. Kesenangan datang dari setiap penjuru.

ﻓـَﻠﻨَﺎ ْﺍﻟﺒُـــْﺶﺭَﻯ ﺑـِﺴَــﻌْﺪ ٍ ﺟـَﺎﺀَﻧـَﺎ ﻣِﻦْ ﺧـَـْﻴﺮ ﻭَﺍﻫِﺐْ

Falanaal busyroo bisa’din - Jaa-anaa min khoiri waahib
Maka kita punya kabar gembira, sebab kebahagiaan yang datang Dari sebaik baik pemberi.

ﻳـَﺎ ﺟَﻤَﺎﻻ ﻗـَــْﺪ ﺗﺠَـــﻠﻰَّ ﺑـِﺎﻟﻤَﺸـَـﺎﺭْﻕ ﻭَﺍﻟﻤَﻐـَـﺍﺭﺏْ

Ya jamaalan qod tajalla - Bil masyriq wal maghoorib
Duhai keindahan, yang tampak dari arah timur dan arah barat.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ًﻭَﺳَﻬْــلا  ﺑـِﻚَ ﻳَﺎ ﺧـَـْﻴﺮَ ﺍﻟﺤَﺒَـﺎئب

Marhaban Ahlan wa Sahlan - Bika Ya Khoirol habaa-ib
Selamat datang Ahlan wasahlan. Dengan-Mu, Duhai sebaik baik para kekasih.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ﺑـِﺸَﻤْــٍﺱ ﺧـَﻔِﻴَﺖْ ﻓِﻴْــﻬَﺎ ﺍﻟﻜـَﻮَﺍکب

Marhaban Ahlan bisyamsin - Hafiyat fiihal kawaakib
Selamat datang matahari. bersembunyi di dalamnya bintang bintang.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ﺑـِﺸَﻤْــٍﺱ ﻗـَﺪْ ﻣَﺤَﺖْ ﻛـُﻞَّ ﺍﻟﻐـَﻴَﺎهب

Marhaban Ahlan bisyamsin - Qod mahat kullal ghoyaahib
Selamat datang matahari, yang mengkikis semua kegelapan.

ﻳَﺎ ﺷَﺮﻳْﻒَ ﺍﻻﺻْﻞِ ﻟـُﺬ ﻧـَﺎ ﺑـِﻚَ ﻓِﻲْ ﻛـُﻞِّ ﺍﻟـﻨَّﻮَﺍﺉْﺏِ

Ya Syariifal ashli ludznaa - Bika fiy kullin nawaa-ib
Duhai manusia yang mulia asli, denganmu aku berlindung,dalam menghadapi semua bencana.

ﺍَﻧـْﺖَ ﻣَﻠـْﺠَﺎ ﻛـُﻞِّ ﻋَﺎرض ٍ ﺍﻧﺖَ ﻣَــــْﺄﻭَﻯ ﻛـُﻞِّ تائب

Anta maljaa Kulli ‘aaridlin - Anta ma’waa Kulli taa-ib
Engkau tempat kembalinya para pendosa, Engkau tempatnya orang orang yang bertaubat.


ﺟِﺌـْﺖَ ﻣِﻦْ ﺍﺻْﻞٍ ﺍﺻِﻴْﻞٍ ﺣَﻞَّ ﻓِﻲْ ﺍﻋْـﻠﻰَ ﺍﻟﺬ ﻭَﺍﺋِﺐْ

Ji’ta min ashlin ashiilin - Halla fiy a’laad-dzawaa-ib
Engkau datang dari asli bangsawan. Yang tinggal di tempat tertinggi.

ﻣِﻦْ ﻗـُﺼَـــﻲٍّ ﻭَﻟـُــــَﺅﻱٍّ ﺑَﺎﺫِﺥِ ﺍﻟﻤَـــْﺠﺪِ ﺍﺑْﻦ ِﻏَﺎﻟِﺐْ

Min Qushoyyin wa Luayyin - Baadzikhil majdi-bni Ghoolib
Dari Qusai Dan Luai, yang tinggi kedudukannya bin Gholib.

ﻭَﺍﻋْﺘـَﻠﻰ ﻣَﺠْﺪُﻙَ ﻓـَـْﺨﺮًﺍ ﻓِﻲْ ﺭَﻓِﻴْﻌَـﺎﺕِ ﺍﻟﻤَـﺮَﺍﺕِﺏْ

Wa’talaa majduka fakhron - Fiy rofii’aatil marootib
Sungguh tinggi kedudukanmu, kebanggaan kami tuk peroleh martabat tinggi.

ﻻﺑَﺮحنا ﻓِﻲْ ﺳُــﺮُﻭْﺭ ٍ ﺑـِﻚَ ﻳَﺎﻋَــﺎﻝِﻱ ْﺍﻟﻤَﻨـَـﺎﻗِﺐْ

Laa barihnaa fiy suruurin- Bika yaa ‘aalil manaaqib
Kami selalu bergembira, sebab engkau wahai yang tinggi manaqibnya.

ﻓـَﻠﻜـَﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﻭُﺟـُــﻮْدك  ﻇَﻬَـﺮَﺕْ ﻓِﻴْﻨـَﺎالعجاﺋِﺐْ

Falakum yaoma wujuudika - Dhoharot fiinaal ‘ajaa-ib
Telah banyak kami saksikan pada hari kelahiran-mu keajaiban keajaiban bagi kami.

ﺑَﺸـَّـﺮَتنا ﺑـِﺎﻟﻌَﻄـَـﺎﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻻﻣَـﺎﻧِﻲْ ﻭَﺍﻟﺮَّﻏـَﺍﺋِﺐْ

Bassyarotnaa bil ‘athooyaa - Wal amaaniy warroghoo ib
Memberi kabar gembira kepada kami,dengan datangnya pemberian, angan angan,dan cita cita.

ﻗـَﺪْ ﺷَﺮﺑْﻨـَﺎ ﻣِﻦْ ﺻَـﻔـَﺎﻧـَﺍ ﺑـِﻚَ ﻣِﻦْ ﺍﺣْﻠﻰ ْﺍﻟﻤَﺸَﺎﺭﺏْ

Qod syaribnaa min shofaanaa - Bika min Ahlal masyaarib
Kami benar benar merasakan minuman segar/bersih, paling lezat, karena-mu.

ﻓـَـﻠِﺮَﺏّﺍﻟﺤَــْﻤﺪُ ﺣَﻤْـﺪًﺍ ﺟَﻞَّ ﺍﻥْ ﻳُّﺤْﺼِـﻲْﻩِ ﺣَﺎﺳِﺐْ

Falirobbil hamdu hamdan - Jalla an yuhshiihi haasib
Maka segala puji bagi Tuhan-ku, pujian tak bisa di hitung oleh siapapun.

ﻭَﻟـَﻪُ ﺍﻟﺸُّـﻜـْﺮُ ﻋَﻠﻰ ﻣَــﺎ ﻗـَﺪْ ﺣَﺒَﺎﻧـَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَـﻮَﺍﻫِﺐْ

Wa lahus-syukru ‘ala maa - Qod habaanaa min mawaahib
Kepada-Nya kami bersyukur, atas pemberian-Nya kepada kami.

ﻳَﺎ ﻛـَﺮﻳْـﻤًﺎ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴْـــما  ﺟُـﺪْ ﻭَﻋَﺠِّــﻞْ ﺑـِﺎﻟﻤَﻄﺎلب

Ya Kariiman Ya Rohiiman - Jud wa’ajjil bil mathoolib
Wahai yang Maha Mulia. Maha penyayang Berilah kami, cepatkanlah kebutuhan kebutuhan kami.

ﻣَﻦْ ﺗـَﻮَﺟَّـﻪْ ﻧـَﺤْﻮَ ﺑَﺎﺑـِﻚْ  ﻣَﺎﺭَﺟَﻊْ ﻣِﻦْ ﺫﺍﻙَ ﺧَﺎﺋِﺐْ

Man tawajjah nahwa baabik - Maa Roja’ min dzaaka khoo-ib
Barang siapa menuju ke arah pintu-Mu, maka tak kan kembali dengan sia sia.

ﻭَﺍ ﻏــﻔِﺮﺍ ﻏﻔِﺮْ ﺫ ﻧـْﺐَ ﻋَﺒْﺪٍ  ﻗـَﺪْ ﺍﺗﻰ ﻧـَﺤْـﻮَﻙَ ﺗـَﺎﺋِﺐْ

Waghfiri ghfir dzanba ‘abdin - Qod ataa nahwaka taa-ib
Ampuni dan ampunilah dosa hamba, yang datang kepada-Mu dengan niat bertaubat.


Demikian lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya. Teks lain, baca juga: Lirik La Ilaha IllahAllah Tub Alaina - Teks Arab, Latin dan Artinya. [dutaislam.com/ka]

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB