Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 267, Bersedekah dengan Harta Terbaik
Cari Berita

Advertisement

Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 267, Bersedekah dengan Harta Terbaik

Duta Islam #02
Jumat, 15 Maret 2019
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
Kandungan al-Baqarah: 267 (sumber: istimewa)
Asbabun nuzul Surat al-Baqarah ayat 267 membincang sedekah dengan harta yang baik. Asbabun nuzul Surat al-Baqarah ayat 267 mendorong umat Islam agar beramal dengan sesuatu yang mempunyai nilai tinggi.

DutaIslam. Com -  Asbabun Surat al-Baqarah ayat 267 berkaitan dengan kisah orang-orang Anshor. Pada waktu itu, sahabat nabi yang dikenal dengan ashabuh shuffah terbiasa menerima sedekah dengan kualitas barang yang jelek. Karena, ashabuh shuffah memang tidak menarget harus dapat yang baik.

Para ashabuh shuffah menerima apa adanya sedekah yang diberikan sahabat Anshor. Akibatnya, sahabat Anshor ada yang memberikan harta sedekahnya dengan kualitas kurang baik. Kemudian turunlah Surat al-Baqarah ayat 267 sebagai respon atas kisah sahabat Anshor.

Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan asbabun nuzul Surat al-Baqarah ayat 267 dengan menguti perkataan Imam Ibnu Jarir:

قال ابن جرير : حدثني الحسين بن عمرو العنقزي ، حدثني أبي ، عن أسباط ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب في قول الله : ( ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) الآية . قال : نزلت في الأنصار ، كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل ، أخرجت من حيطانها أقناء البسر ، فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيأكل فقراء المهاجرين منه ، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف ، فيدخله مع أقناء البسر ، يظن أن ذلك جائز ، فأنزل الله فيمن فعل ذلك : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

"Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Barra bin Azib tentang firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 267: اأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. Al-Barra mengatakan ayat ini (Surat al-Baqarah: 267) berkenaan dengan kisah sahabat Anshor. Ketika musim panen kurma, sahabat Anshor mengeluarkan busrun (kurma mengkal), kemudian menggantungnya dengan tali di antara dua tiang masjid Rasulullah agar dimakan orang fakir muhajirin.

Para sahabat muhajirin yang fakir tersebut ada yang sengaja mengambil kurma yang kualitasnya buruk, lalu memasukannya ke dalam tandan busrun. Mereka mengira perbuatannya tersebut diperbolehkan. Lantas, Allah SWT menegur mereka dengan turunnya ayat (لا تيمموا الخبيث منه تنفقون).

Mengaca pada asbabun nuzul di atas, sedekah yang dikeluarkan harus berupa harta yang terbaik. Secara naluri, semua orang cenderung mengingingkan sesuatu yang terbaik, termasuk hasil panen. Orang enggan mengkonsumsi hasil panen yang buruk bagi dirinya sendiri. Atas dasar itu, Allah SWT menegaskan kepada umat Islam ketika bersedekah harus dari harta yang paling baik.

Sedekah sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam, direalisasikan dengan memberikan harta benda kepada orang yang membutuhkan. Dalam Islam, sedekah merupakan bentuk hubungan antar manusia dan pengabdian kepada Tuhan.

Islam mengajarkan bahwa pengabdian kepada Tuhan ada yang bersifat mahdoh dan ada yang ghoiroh mahdoh. Pengabdian kepada Tuhan yang ghoiro mahdoh biasanya dibungkus dalam bentuk amal saleh yang berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama makhluk Tuhan.

Sedekah dalam Islam terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang bersifat wajib dan ada pula yang sunnah. Sedekah wajib seperti zakat, sedangkan yang sunnah seperti infak, hibah dan lain-lain.

Dalam dua sedekah di atas, Islam sangat menekankan agar realisasinya didasarkan sikap ikhlas. Sikap ikhlas tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 267 dengan dibuktikan pemberian sedekah dari harta terbaik. [dutaislam.com/in]

Artikel Dutaislam.com

Demikianlah penjelasan tentang Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 267, Bersedekah dengan Harta Terbaik. Adapun Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 263, Larangan Menyakiti Orang Lain, silahkan baca dalam artikel di bawah ini.

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB