Mengurai Nalar Kusut Kaum Radikal
Cari Berita

Advertisement

Mengurai Nalar Kusut Kaum Radikal

Duta Islam #02
Minggu, 15 Juli 2018
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
Moderat dan radikal. (Ilustrasi: Istimewa)
Oleh Ayik Heriansyah

DutaIslam.Com - Kasus seperti ini juga terjadi di semua kelompok radikal dengan level yang berbeda-beda seperti ISIS, Al-Qaeda, IM, JI, JAD, HTI, PKS, dll. Pemahaman "radikal", eksklusif dan fanatik lahir dari lompatan pemahaman dari aqidah langsung ke daulah dan nizham sebagai syarat penerapan syariah. Dalam sosiologi disebut strukturalisme syariah. Sering juga disebut dengan ideologi Islam atau Islam ideologis.

Seharusnya dari aqidah memancarkan pengamalan syariah oleh individu bukan menciptakan daulah/nizham. Sesuai dengan definisi syariah yakni khithabusy Syaari muta'aliqu bi af'alil 'ibad 'tuntutan Asy-Syaari' terkait perbuatan hamba. Hamba di sini hamba yang terkena taklif. Syarat taklif antara lain baligh aql yang notabene al-insan bukan ad-daulah/an-nizham. Dengan kata lain beban penerapan syariah jatuh kepada individu bukan kepada Daulah/nizham. Hal ini diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menggandengkan kata iman dengan amal shaleh bukan iman dengan daulah.

Daulah/nizham tidak lahir langsung dari aqidah melainkan implikasi dari pengamalan syariah oleh individu. Maksudnya daulah/nizham adalah instrumen individu-individu untuk menyempurnakan pengamalan syariah. Sebab itu daulah/nizham hasil ijtihad bukan soal i'tiqad.

Lompatan pemahaman kaum radikal dari aqidah langsung ke daulah/nizham tanpa melalui syariah akibat lemahnya pemahaman mereka tentang syariah, maqashid syariah, fiqih dan ushul fiqih.

Alur premisnya sbb:
1. Islam kaffah terdiri dari aqidah dan syariah.

2. Syariah dibebankan kepada individu bukan kepada daulah/nizham sesuai dengan definisi syariah. Karena itu juga yang dihisab di akhirat adalah individu bukan daulah/nizham. Yang masuk surga atau neraka juga individu bukan daulah/nizham.

3. Penerapan syariah harus berdasarkan al-Qur'an dan hadits bukan berdasarkan daulah/nizham.

4. Penerapan syariah yang sesuai al-Qur'an dan hadits dirumuskan dalam fiqih, ushul fiqih dan maqashid syariah. Daulah/nizham bukan syarat dan rukun penentu keabsahan dalam penerapan syariah.

5. Daulah/nizham merupakan instrumen penyempurna dalam penerapan syariah. Bentuk dan sistemnya (kaifiyatnya) tidak dirinci dalam al-Qur'an dan hadits. Kaifiyat bentuk negara dan sistem pemerintahan diserahkan kepada ulama.

6. NKRI, ISIS, Khilafah ala HTI, Khilafah versi Al-Qaeda, NII, dll semuanya produk ijtihad. Semuanya absah secara syar'i.

7. NKRI ajaran Islam karena lahir dari proses ijtihad syar'i. NKRI negara kesepakatan (ijma). Tujuan NKRI mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Ini tujuan yang baik sesuai dengan syariah. Bukankah bersepakat kepada kebaikan itu ajaran Islam.

8. Mendirikan daulah di wilayah NKRI termasuk bughat hukumnya haram. Selain itu juga melanggar kaidah ijtihad yang berbunyi al-ijtihadu la yanqushu bil ijtihadi 'suatu ijtihad tidak bisa dianulir oleh ijtihad yang lain.

Jadi kesimpulannya hidup dalam naungan NKRI sudah sesuai syariah Islam dan fardlu 'ain menjaganya. [dutaislam.com/gg]

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB