Camkan! Ini Perbedaan NU dengan HTI: Aqidah, Syariah, Politik
Cari Berita

Advertisement

Camkan! Ini Perbedaan NU dengan HTI: Aqidah, Syariah, Politik

Duta Islam #03
Rabu, 21 Maret 2018
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
Foto: Istimewa
Oleh Ayik Heriansyah

DutaIslam.Com - Jangan coba-coba menyamakan NU dengan ormas yang lain. Karena NU punya konsep dan prinsip sendiri. Baik akidah, syariah dan politik. Apalagi menyamakan NU dengan ISIS atau HTI jelas beda.

Berikut ini perbedaan NU dengan HTI almarhum:

Aqidah
NU: Asy'ariyah, menerima konsep kasbul ikhtiari, meyakini adzab kubur, menerima hadits ahad dalam hal aqidah, mengakui sababiyah ghaibiyah. Meyakini akan tegaknya Khilafah Mahdiyah.

HT: Menolak ajaran Asy'ariyah, meyakini perbuatan manusia hasil kehendak murni manusia bukan kasbul ikhtiari, tidak meyakini adzab kubur, tidak menerima hadits dalam hal aqidah, menolak sababiyah ghaibiyah. Meyakini tegaknya Khilafah Tahririyah.

Syariah
NU: Bermadzhab kepada 4 imam mujtahid mutlaq yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tidak mengakui Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai mujtahid mutlaq/ imam madzhab. Menjadikan ijma ulama, qiyas aqliyah, 'urf, istihsan ,istishlah, mashlahah mursalah, saddudz dzara'i sebagai dalil syara selain al-Qur'an dan hadits. Menggunakan rukyah lokal dan regional.

HTI: Bermadzhab kepada Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Amir-Amir HT setelah Syaikh Taqiyuddin. Menganggap Syaikh Taqiyuddin dan Amir-Amir HT sebagai mujtahid mutlaq. Tidak bermadzhab kepada empat Imam madzhab. Pendapat keempat imam madzhab hanya untuk menunjang dan memperkuat pendapat Amir HT. Hanya menerima ijma sahabat dan qiyas nash sebagai dalil setelah al-Qur'an dan hadits. Penganut pendapat rukyah global.

Politik
NU: Mengakui NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 sebagai Darus Salam. Menerima demokrasi sebagai sistem politik yang sah. Mengakui republik sebagai bentuk negara yang syar'i. Menghukumi bughat kepada kelompok yang mau menggantikan NKRI menjadi khilafah ala HTI.

HTI: Menganggap negara yang tidak menerapkan hukum Islam (memformalkan syariah) versi HTI sebagai Darul Kufur. Dengan kegiatan HTI mendirikan khilafah di wilayah NKRI secara tidak langsung telah "mengkufurkan" NKRI. Berpendapat demokrasi sistem kufur yang haram diambil, diterapkan dan disebarluaskan. Tidak menerima republik sebagai bentuk negara yang sah menurut syariah. [dutaislam.com/pin]

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB