313 Nama Pejuang Perang Badar yang Melibas 1000 Tentara Kafir Quraisy
Cari Berita

Advertisement

313 Nama Pejuang Perang Badar yang Melibas 1000 Tentara Kafir Quraisy

Jumat, 20 Oktober 2017
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami
Ilustrasi: Istimewa
DutaIslam.Com - Sejarah Islam mencatat peperangan hebat di masa Rosulullah. Pasukan Rosulullah yang berjumlah 313 orang bersama beliau berhasil mengalahkan 1000 tentara Quraisy. Itulah Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadhan di sebelah utara Kota  Mekah.

Saking hebatnya perang ini, Allah menamainya dengan Yaum Al Furqan (hari pembeda). Pada hari itu dibedakanlah mana yang haq dan batil.

Peperangan ini terjadi berselang dua tahun setelah hijrah yang dilalui oleh umat Islam di Madinah. Awalnya peperangan ini hanya untuk menghadang kaum khalifah yang akan kembali ke Mekkah dari Syam. Tentara muslimin tidak berniat untuk berperang. Namun ternyata Abu Sufyan mengirim pesan kepada Quraisy bahwa dia akan datang dan menyelamatkan mereka. Kaum Quraisy pun mendapat bantuan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad menang dalam pertempura 1 banding tiga ini. Siapa saja pejuang Perang Badar yang saat itu bersama Rosulullah? Berikut ini nama-nama pejuang pad Perang Badar disajikan secara rinci dan lengkap oleh Dutaislam.com kepada pembaca:

1. Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.
2. Abu Bakar as-Shiddiq Radliyallahu ‘Anhu.
3. Umar bin al-Khattab Radliyallahu ‘Anhu.
4. Utsman bin Affan Radliyallahu ‘Anhu.
5. Ali bin Abu Tholib Karramallahu Wajhah.
6. Talhah bin ‘Ubaidillah Radliyallahu ‘Anhu.
7. Bilal bin Rabbah Radliyallahu ‘Anhu.
8. Hamzah bin Abdul Muttolib Radliyallahu ‘Anhu.
9. Abdullah bin Jahsyi Radliyallahu ‘Anhu.
10. Al-Zubair bin al-Awwam Radliyallahu ‘Anhu.
11. Mus’ab bin Umair bin Hasyim Radliyallahu ‘Anhu.
12. Abdur Rahman bin ‘Auf Radliyallahu ‘Anhu.
13. Abdullah bin Mas’ud Radliyallahu ‘Anhu.
14. Sa’ad bin Abi Waqqas Radliyallahu ‘Anhu.
15. Abu Kabsyah al-Faris Radliyallahu ‘Anhu.
16. Anasah al-Habsyi Radliyallahu ‘Anhu.
17. Zaid bin Harithah al-Kalbi Radliyallahu ‘Anhu.
18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi Radliyallahu ‘Anhu.
19. Abu Marthad al-Ghanawi Radliyallahu ‘Anhu.
20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib Radliyallahu ‘Anhu.
21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib Radliyallahu ‘Anhu.
22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib Radliyallahu ‘Anhu.
23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttolib Radliyallahu ‘Anhu.
24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah Radliyallahu ‘Anhu.
25. Subaih (maula Abi ‘Asi bin Umaiyyah) Radliyallahu ‘Anhu.
26. Salim (maula Abu Huzaifah) Radliyallahu ‘Anhu.
27. Sinan bin Muhsin Radliyallahu ‘Anhu.
28. ‘Ukasyah bin Muhsin Radliyallahu ‘Anhu.
29. Sinan bin Abi Sinan Radliyallahu ‘Anhu.
30. Abu Sinan bin Muhsin Radliyallahu ‘Anhu.
31. Syuja’ bin Wahab Radliyallahu ‘Anhu.
32. ‘Utbah bin Wahab Radliyallahu ‘Anhu.
33. Yazid bin Ruqais Radliyallahu ‘Anhu.
34. Muhriz bin Nadhlah Radliyallahu ‘Anhu.
35. Rabi’ah bin Aksam Radliyallahu ‘Anhu.
36. Thaqfu bin Amir Radliyallahu ‘Anhu.
37. Malik bin Amir Radliyallahu ‘Anhu.
38. Mudlij bin Amir Radliyallahu ‘Anhu.
39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i Radliyallahu ‘Anhu.
40. ‘Utbah bin Ghazwan Radliyallahu ‘Anhu.
41. Khabbab (maula ‘Utbah bin Ghazwan) Radliyallahu ‘Anhu.
42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi Radliyallahu ‘Anhu.
43. Sa’ad al-Kalbi (maula Hathib) Radliyallahu ‘Anhu.
44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah Radliyallahu ‘Anhu.
45. Umair bin Abi Waqqas Radliyallahu ‘Anhu.
46. Al-Miqdad bin ‘Amru Radliyallahu ‘Anhu.
47. Mas’ud bin Rabi’ah Radliyallahu ‘Anhu.
48. Zus Syimalain Amru bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi Radliyallahu ‘Anhu.
50. Amir bin Fuhairah Radliyallahu ‘Anhu.51. Suhaib bin Sinan Radliyallahu ‘Anhu.
52. Abu Salamah bin Abdul Asad Radliyallahu ‘Anhu.53. Syammas bin Uthman Radliyallahu ‘Anhu.
54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam Radliyallahu ‘Anhu.
55. Ammar bin Yasir Radliyallahu ‘Anhu.
56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i Radliyallahu ‘Anhu.
57. Zaid bin al-Khattab Radliyallahu ‘Anhu.
58. Amru bin Suraqah Radliyallahu ‘Anhu.
59. Abdullah bin Suraqah Radliyallahu ‘Anhu.
60. Sa’id bin Zaid bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) Radliyallahu ‘Anhu.
62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi Radliyallahu ‘Anhu.
63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli Radliyallahu ‘Anhu.
64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli Radliyallahu ‘Anhu.
65. Amir bin Rabi’ah Radliyallahu ‘Anhu.
66. Amir bin al-Bukair Radliyallahu ‘Anhu.
67. Aqil bin al-Bukair Radliyallahu ‘Anhu.
68. Khalid bin al-Bukair Radliyallahu ‘Anhu.
69. Iyas bin al-Bukair Radliyallahu ‘Anhu.
70. Uthman bin Maz’un Radliyallahu ‘Anhu.
71. Qudamah bin Maz’un Radliyallahu ‘Anhu.
72. Abdullah bin Maz’un Radliyallahu ‘Anhu.
73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un Radliyallahu ‘Anhu.
74. Ma’mar bin al-Harith Radliyallahu ‘Anhu.
75. Khunais bin Huzafah Radliyallahu ‘Anhu.
76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm Radliyallahu ‘Anhu.
77. Abdullah bin Makhramah Radliyallahu ‘Anhu.
78. Abdullah bin Suhail bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah Radliyallahu ‘Anhu.
80. Hatib bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
81. Umair bin Auf Radliyallahu ‘Anhu.
82. Sa’ad bin Khaulah Radliyallahu ‘Anhu.
83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah Radliyallahu ‘Anhu.
84. Amru bin al-Harith Radliyallahu ‘Anhu.
85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah Radliyallahu ‘Anhu.
86. Safwan bin Wahab Radliyallahu ‘Anhu.
87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah Radliyallahu ‘Anhu.
88. Sa’ad bin Muaz Radliyallahu ‘Anhu.
89. Amru bin Muaz Radliyallahu ‘Anhu.
90. Al-Harith bin Aus Radliyallahu ‘Anhu.
91. Al-Harith bin Anas Radliyallahu ‘Anhu.
92. Sa’ad bin Zaid bin Malik Radliyallahu ‘Anhu.
93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi Radliyallahu ‘Anhu.
94. ‘Ubbad bin Waqsyi Radliyallahu ‘Anhu.
95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi Radliyallahu ‘Anhu.
96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz Radliyallahu ‘Anhu.
97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi Radliyallahu ‘Anhu.
98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj Radliyallahu ‘Anhu.
99. Salamah bin Aslam bin Harisy Radliyallahu ‘Anhu.
100. Abul Haitham bin al-Tayyihan Radliyallahu ‘Anhu.
101. ‘Ubaid bin Tayyihan Radliyallahu ‘Anhu.
102. Abdullah bin Sahl Radliyallahu ‘Anhu.
103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
104. Ubaid bin Aus Radliyallahu ‘Anhu.
105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd Radliyallahu ‘Anhu.
106. Mu’attib bin ‘Ubaid Radliyallahu ‘Anhu.
107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
108. Mas’ud bin Sa’ad Radliyallahu ‘Anhu.
109. Abu Absi Jabr bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah Radliyallahu ‘Anhu.
112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail Radliyallahu ‘Anhu.
113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar Radliyallahu ‘Anhu.
115. Sahl bin Hunaif bin Wahib Radliyallahu ‘Anhu.
116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir Radliyallahu ‘Anhu.
117. Mubasyir bin Abdul Munzir Radliyallahu ‘Anhu.
118. Rifa’ah bin Abdul Munzir Radliyallahu ‘Anhu.
119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man Radliyallahu ‘Anhu.
120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy Radliyallahu ‘Anhu.
121. Rafi’ bin Anjadah Radliyallahu ‘Anhu.
122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid Radliyallahu ‘Anhu.
123. Tha’labah bin Hatib Radliyallahu ‘Anhu.
124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah Radliyallahu ‘Anhu.
125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
129. Asim bin Adi al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
130. Jubr bin ‘Atik Radliyallahu ‘Anhu.
131. Malik bin Numailah al-Muzani Radliyallahu ‘Anhu.
132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
133. Abdullah bin Jubair Radliyallahu ‘Anhu.
134. Asim bin Qais bin Thabit Radliyallahu ‘Anhu.
135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man Radliyallahu ‘Anhu.
136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man Radliyallahu ‘Anhu.
137. Salim bin Amir bin Thabit Radliyallahu ‘Anhu.
138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah Radliyallahu ‘Anhu.
139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man Radliyallahu ‘Anhu.
140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah Radliyallahu ‘Anhu.
141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
142. Sa’ad bin Khaithamah Radliyallahu ‘Anhu.
143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah Radliyallahu ‘Anhu.
144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) Radliyallahu ‘Anhu.
145. Al-Harith bin Arfajah Radliyallahu ‘Anhu.
146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair Radliyallahu ‘Anhu.
147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
148. Abdullah bin Rawahah Radliyallahu ‘Anhu.
149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
152. Subai bin Qais bin ‘Isyah Radliyallahu ‘Anhu.
153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah Radliyallahu ‘Anhu.
154. Abdullah bin Abbas Radliyallahu ‘Anhu.
155. Yazid bin al-Harith bin Qais Radliyallahu ‘Anhu.
156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah Radliyallahu ‘Anhu.
157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
159. Sufyan bin Bisyr bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
160. Tamim bin Ya’ar bin Qais Radliyallahu ‘Anhu.
161. Abdullah bin Umair Radliyallahu ‘Anhu.
162. Zaid bin al-Marini bin Qais Radliyallahu ‘Anhu.
163. Abdullah bin ‘Urfutah Radliyallahu ‘Anhu.
164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais Radliyallahu ‘Anhu.
165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai Radliyallahu ‘Anhu.
166. Aus bin Khauli bin Abdullah Radliyallahu ‘Anhu.
167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah Radliyallahu ‘Anhu.
169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
170. Amir bin Salamah Radliyallahu ‘Anhu.
171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad Radliyallahu ‘Anhu.
172. Amir bin al-Bukair Radliyallahu ‘Anhu.
173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah Radliyallahu ‘Anhu.
174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan Radliyallahu ‘Anhu.
175. ‘Ubadah bin al-Somit Radliyallahu ‘Anhu.
176. Aus bin al-Somit Radliyallahu ‘Anhu.
177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus Radliyallahu ‘Anhu.
179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah Radliyallahu ‘Anhu.
180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam Radliyallahu ‘Anhu.
181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam Radliyallahu ‘Anhu.
182. Amru bin Iyas Radliyallahu ‘Anhu.
183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy Radliyallahu ‘Anhu.
185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah Radliyallahu ‘Anhu.
186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah Radliyallahu ‘Anhu.
187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid Radliyallahu ‘Anhu.
188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah Radliyallahu ‘Anhu.
189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais Radliyallahu ‘Anhu.
190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah Radliyallahu ‘Anhu.
191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan Radliyallahu ‘Anhu.
192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus Radliyallahu ‘Anhu.
193. Ka’ab bin Humar al-Juhani Radliyallahu ‘Anhu.
194. Dhamrah bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
195. Ziyad bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
196. Basbas bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi Radliyallahu ‘Anhu.
198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh Radliyallahu ‘Anhu.
200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh Radliyallahu ‘Anhu.
201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) Radliyallahu ‘Anhu.
202. Abdullah bin Amru bin Haram Radliyallahu ‘Anhu.
203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh Radliyallahu ‘Anhu.
204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh Radliyallahu ‘Anhu.
205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh Radliyallahu ‘Anhu.
206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
207. Hubaib bin Aswad Radliyallahu ‘Anhu.
208. Thabit bin al-Jiz’i Radliyallahu ‘Anhu.
209. Umair bin al-Harith bin Labdah Radliyallahu ‘Anhu.
210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur Radliyallahu ‘Anhu.
211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ Radliyallahu ‘Anhu.
212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ Radliyallahu ‘Anhu.
213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais Radliyallahu ‘Anhu.
214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr Radliyallahu ‘Anhu.
215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr Radliyallahu ‘Anhu.
216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i Radliyallahu ‘Anhu.
217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i Radliyallahu ‘Anhu.
218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr Radliyallahu ‘Anhu.
219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr Radliyallahu ‘Anhu.
220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah Radliyallahu ‘Anhu.
221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
222. Sawad bin Razni bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram Radliyallahu ‘Anhu.
224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram Radliyallahu ‘Anhu.
225. Abdullah bin Abdi Manaf Radliyallahu ‘Anhu.
226. Jabir bin Abdullah bin Riab Radliyallahu ‘Anhu.
227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man Radliyallahu ‘Anhu.
228. An-Nu’man bin Yasar Radliyallahu ‘Anhu.
229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir Radliyallahu ‘Anhu.
230. Qutbah bin Amir bin Hadidah Radliyallahu ‘Anhu.
231. Sulaim bin Amru bin Hadidah Radliyallahu ‘Anhu.
232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) Radliyallahu ‘Anhu.
233. Abbas bin Amir bin Adi Radliyallahu ‘Anhu.
234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad Radliyallahu ‘Anhu.
235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais Radliyallahu ‘Anhu.
236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah Radliyallahu ‘Anhu.
237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus Radliyallahu ‘Anhu.
238. Qais bin Mihshan bin Khalid Radliyallahu ‘Anhu.
239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid Radliyallahu ‘Anhu.
240. Jubair bin Iyas bin Khalid Radliyallahu ‘Anhu.
241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman Radliyallahu ‘Anhu.
242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah Radliyallahu ‘Anhu.
243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid Radliyallahu ‘Anhu.
244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih Radliyallahu ‘Anhu.
245. Al-Fakih bin Bisyr Radliyallahu ‘Anhu.
246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah Radliyallahu ‘Anhu.
247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah Radliyallahu ‘Anhu.
248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah Radliyallahu ‘Anhu.
249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah Radliyallahu ‘Anhu.
250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan Radliyallahu ‘Anhu.
251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan Radliyallahu ‘Anhu.
252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan Radliyallahu ‘Anhu.
253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan Radliyallahu ‘Anhu.
255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid Radliyallahu ‘Anhu.
256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir Radliyallahu ‘Anhu.
257. Khalifah bin Adi bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan Radliyallahu ‘Anhu.
259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari Radliyallahu ‘Anhu.
260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man Radliyallahu ‘Anhu.
261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza Radliyallahu ‘Anhu.
263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru Radliyallahu ‘Anhu.
264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani Radliyallahu ‘Anhu.
265. Mas’ud bin Aus bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah Radliyallahu ‘Anhu.
269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah Radliyallahu ‘Anhu.
270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah Radliyallahu ‘Anhu.
271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah Radliyallahu ‘Anhu.
272. Abdullah bin Qais bin Khalid Radliyallahu ‘Anhu.
273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani Radliyallahu ‘Anhu.
274. Ishmah al-Asyja’i Radliyallahu ‘Anhu.
275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi Radliyallahu ‘Anhu.
276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man Radliyallahu ‘Anhu.
277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan Radliyallahu ‘Anhu.
278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
279. Ubai bin Ka’ab bin Qais Radliyallahu ‘Anhu.
280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais Radliyallahu ‘Anhu.
281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram Radliyallahu ‘Anhu.
282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit Radliyallahu ‘Anhu.
283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl Radliyallahu ‘Anhu.
284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit Radliyallahu ‘Anhu.
285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith Radliyallahu ‘Anhu.
286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi Radliyallahu ‘Anhu.
287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik Radliyallahu ‘Anhu.
288. Abu Salit bin Usairah bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
289. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik Radliyallahu ‘Anhu.
290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid Radliyallahu ‘Anhu.
291. Muhriz bin Amir bin Malik Radliyallahu ‘Anhu.
292. Sawad bin Ghaziyyah Radliyallahu ‘Anhu.
293. Abu Zaid Qais bin Sakan Radliyallahu ‘Anhu.
294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim Radliyallahu ‘Anhu.
295. Sulaim bin Milhan Radliyallahu ‘Anhu.
296. Haram bin Milhan Radliyallahu ‘Anhu.
297. Qais bin Abi Sha’sha’ah Radliyallahu ‘Anhu.
298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru Radliyallahu ‘Anhu.
299. ‘Ishmah al-Asadi Radliyallahu ‘Anhu.
300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik Radliyallahu ‘Anhu.
301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah Radliyallahu ‘Anhu.
302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud Radliyallahu ‘Anhu.
304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru Radliyallahu ‘Anhu.
305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah Radliyallahu ‘Anhu.
306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud Radliyallahu ‘Anhu.
307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal Radliyallahu ‘Anhu.
308. Ka’ab bin Zaid bin Qais Radliyallahu ‘Anhu.
309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi Radliyallahu ‘Anhu.
310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan Radliyallahu ‘Anhu.
311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah Radliyallahu ‘Anhu.
312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj Radliyallahu ‘Anhu.
313. Oleh bin Syuqrat Radliyallahu ‘Anhu.

Itulah 313 nama pejuang Perang Badar termasuk Nabi Muhammad saw. [dutaislam.com/ed/pin]

Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB