Sunan Kalijaga dan Tembang Jawa dalam Sangkan Paraning Dumadi
Cari Berita

Advertisement

Sunan Kalijaga dan Tembang Jawa dalam Sangkan Paraning Dumadi

Duta Islam #01
Rabu, 11 Mei 2016
Download Ngaji Gus Baha

Flashdisk Ebook Islami

DutaIslam.Com - Dialog antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Drajat ini hanya dialog imajinatif yang menjelaskan tentang makna-makna tembang Jawa mulai dari Maskumambang, Mijil, Kinanti, Sinom,  Asmorodono, Gambuh, Dandang Gulo, Durmo, Pangkur, Megatruh hingga Pucung, kaitannya dengan terjemah la ilaha illa Allah menjadi sangkan paraning dumadi. Sehingga, ketika mereka meninggal lupa sangkan, mereka di-canggah malaikat, disebutlah sebagai canggah (orang tua kakek).

Sunan Kalijaga: Wayangku iki wayang innalillahi wa inna ilaihi roji'un, nanging iki yen ngene iki wong Jawa ora mudheng. Sak lajengipun Sunan Kalijaga musyawarah kaliyan Sunan Bonang dan Sunan Drajad.

Sunan Drajad ngendhikan: Nyuwun sewu Dimas Kalijaga, punika wayang innalillahi wa inna ilaihi roji'un yen wong Jawa ora mudheng. Supayane wong Jawa isa mudheng tak jenengi “Aja Lali Sangkan Paraning Dumadi”.

Lha ben uwong ki ora lali karo sangkan paraning dumadi, tak gaweke tembang (macapat). Tembang macapat ki apa? Ben uwong isa slamet kudu isa maca barang papat. Barang papat kuwi apa? Kancane nyawa sing medhun nang donya, manggon ing raga. Sing nang sisih tengen malaikat 2 jenenge Malaikat Khafadhoh, sing manggon nang sisih kiwa iblis 2 jenenge Jin Korin. Iki yen wong Jawa ya ra mudheng.

Pramila iki tak jenengi sedulur papat lima pancer. Yen masalah pancer iki yen awake dewe ora ngerti isa dadi perkara. Amarga ing wayah pancer iki merlokake samubarang, nggunakake kekuwatan sing tengen isa, nganggo kekuwatan sing kiwa uga isa.

Kayata, wong lanang kang nembe nandhang wuyung maring wong wadhon, arep nggunakake kekuwatan sing tengen iso, carane pasa 3 dina sing diwaca Ya Rohman Ya Rohim. Sesuk mesti wong wadhone ngomong “I love You”. Nggunakake kekuwatan sing kiwa uga isa, carane puasa ngebleng 3 dina sing diwaca sun amantek aji, ajiku si jaran goyang. Ya padha-padha isa. Dadi padha-padha kelakone.

Dadi yen kyai sing tirakate kuwat ya padhang, dukun sing ora tau adus yen tirakate kuat, ya padhang. Dadi padha-padha padhange, nggoleki pitik ilang takon kyai ya ketemu, takon dukun sing ra tau adus ya ketemu. Mung bedhane sing siji (tengen) kaya padhange lampu, sing sijine (kiwa) kaya padange omah kobong. Nggoleki pitik bengi-bengi nggawa lampu senter ya ketemu, nggawa blarak sing di gendel di obong ya ketemu. Lampune senter wutuh, blarake kobong entek.

Ya wis yen ngono Dimas Kalijaga, kanti kawitan iki tak gaweke meneh tembang (Maskumambang) medhune nyawa nang alam donya kanti di kapati, di pitoni di kanti waosan Qur'an lan solawat.

(Maskumambang): medhune nyawa nang alam donya kok mlebu nang ragane ibu dadi bayi, mengko yen lahir tak jenengi tembang (Mijil).

(Mijil): Tegese bocah lahir rupa lanang rupa wedhok. Yen lanang wedhus 2, yen wedok wedhus 1 di akeqohi di sahadatke ting Gusti Allah. Sakwuse (Mijil) tembange (Kinanti).

(Kinanti): Bocah cilik-cilik kuwi (Kinanti) kudu di kanti ahklaq di kanti agama. Mulakne kaya NU gawe TPA, TPQ, Roudhotu Atfal iku kanggo nrima kinanti-kinanti iku. (Kinanti) cilik-cilik kok ora diajar akhlak, ora dikanti agama mengko ndak mleset. Amarga menungsa arep mlebu tembang (Sinom).

(Sinom): Bocah bakal dadi enom. Bocah yen enom ndablek, angel diwulang. Sakwuse kuwi tembange (Asmorodono).

(Asmorodono): Bocah yen atine wis ketaman asmara, wis wiwit “jatuh cinta,” ora isa diajari. Wong tai kucing wae jarene rasa coklat. Bubar kuwi tembange (Gambuh)

(Gambuh): Tempuk bocah lanang wadhon mbangun omah-omah. Diterusne tembange (Dandang Gula).

(Dandang Gula): Dandang pahit, gua legi, yen entuk bojo pinter golek duwit, uripe rukun adem ayem, kuwi entuk'e legi kaya gulo. Nanging yen entuk bojo kok gaweane ming tayuban, anane ming ngramal togel, bali-bali nggablok, kuwi entuk'e pahit, kaya dandang. Dadi wis bisa ngrasakne pahit legine urip. Diteruske tembang (Durmo).

(Durmo): Wayahe darmakne raja brana, ilmu, khoirun nass anfa'uhum linnas. Banjur tembange (Pangkur).

(Pangkur): Menungsa ngerti-ngerti mungkur seko donya. Paramila yen ndang mungkur golek dalan sing bener, mlebu masjid, nggolek ulama' sakdurunge kesusul tembang (Megatruh).

(Megatruh): Copot raga sak sukmane. Paling keri tembange (Pucung).

(Pucung): Menungsa ming di pocong sluku-sluku batok. Yen wis di pocong terus di lebokke nang lawang ciut.

Mula di jenengi Buyut kuwi tegese siap-siap mlebu lawang ciut. Yen wis mlebu lawang ciut ketemu karo Malaikat Munkar Nakir. Yen lali karo (Sangkan Paraning Dumadi) nalika ditakoni malaikat kok ra isa mangsuli, ya langsung dicanggah karo malaikat-e. Dadi wareng wedi ndelok akherat, di udhek-udek nang neraka, di gantung kaya siwur, dithuthuki modal madil kaya tarangan bodol, ajur mumur kaya gedebhok bosok. (Baca Duta Islam: Sebutan Garis Keturunan dalam Tardisi Jawa)

Dadi pangkate anak, bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, udhek-udhek, gantung siwur, tarangan bodol, gedebok bosok. Iki lho piwulange para ulama mbiyen. Piwulang nganggo cara sing “luar biasa”. Dadi wong Jawa malah padha mudheng, padha guyup rukun, ora malah padha padu pinter-pinteran dalil lan hadist. [dutaislam.com/ab]
Jual Kacamata Minus

close
Iklan Flashdisk Kitab 32 GB